PREFABRICADOS MAZANA, SL disposa d’un servei de camions grua, on trobarà la facilitat de transportar i col·locar els nostres materials, així com realitzar de manera més còmoda les feines més feixugues de la construcció: tirar formigó amb cubilot, col·locació de bigues en forjats, autodescàrrega de materials en obra, muntatge de naus, etc.

Cadascun dels nostres camions disposa de diferents càrregues i grues, així és com aconseguim adaptar-nos a les necessitats de cada situació.
També els oferim la possibilitat de realitzar el muntatge de naus prefabricades ramaderes i industrials de manera fàcil i còmoda. Comptem amb un equip de professionals especialitzats en la realització d’aquestes tasques, amb una experiència consolidada en el sector.

Disposem de les següents grues:

GRUA PK29002F

GRUA PK44002E   

GRUA PK44002 + PJ085B          

GRUA PK72002E

GRUA PK72002E + PJ154C