GRUP MAZANA (MZN)

Es un grup d’empreses familiar, dedicada al sector de la construcció , creada pel seu soci fundador el Sr. Ramon Mazana l’any 1967, que continua Santiago Mazana a partir de l’any 1992.

El nostre objectiu sempre s’ha basat en la qualitat i el servei. Tenim l’experiència de 50 anys en el sector de la construcció i dels prefabricats de formigó que avalen i garantitzen un domini complert en les diferents etapes de la definició del producte: concepció, fabricació i comercialització.

“Estem convençuts que invertir en tecnologia e innovació fa que pugem oferir als nostres clients la màxima qualitat en els nostres productes i un servei professional excel·lent.”

EMPRESES DEL GRUP

PREFABRICADOS MAZANA, S.L.

Empresa ubicada a Almacelles (Lleida) , actualment es una empres moderna i dinàmica que fabrica elements prefabricats de formigó per interiors de naus ramaderes porcines, disposa d’un servei transport amb camió grua i comercialitza tot tipus de materials per la construcció.

Per realitzar tots aquest serveis disposem de 60.0000 m2 de terreny i 6.000 m2 de naus industrials.

Empresa amb diferents activitats:

Prefabricats de formigó per granges ramaderes:

Fabriquem tots els elements prefabricats de formigó per a l’equipament interior de naus custom essay writing service ramaderes porcines i bovines (reixes, envans, tremuges, etc.), elements per a tancament (tanques), elements per a plantes de compostatge (reixes d’aireijament i de biofiltre).

Amb aquest objectiu, disposem de 2.000 m 2 de nau industrial en una superfície de 30.000 m 2 . Les nostres màquines i instal·lacions fan que el procés sigui totalment automàtic i robotitzat, des de la fabricació d’armadures fins al producte totalment acabat.

Exigim als proveïdors que ens subministren les matèries primeres un control de qualitat exhaustiu (certificat de qualitat):

– Ciment CEM I-52.5 R

– Acer B-500 T d’alta adherència al formigó

– Àrids amb certificat de qualitat

Així mateix, un laboratori acreditat inspecciona periòdicament el formigó que fabriquem en la nostra planta i realitza assaigs de resistència dels nostres productes acabats.

Materials de construcció:

Professionals i particulars poden trobar tot el que els calgui per a la construcció a les instal·lacions de MAZANA d’Almacelles.

Una superfície de 20.000 m 2 amb els materials preparats per servir. Materials per a fonaments, forjat, cobertes i interiors dels diferents tipus d’edificacions (àrids, formigó, ciment, mallat, ceràmica, canonades PVC, impermeabilitzants, aïllants, biguetes, revoltons, terratzo, gres, rajoles, sanitaris, aixetes, etc.)

A més, amb MAZANA vostè té resolt el transport dels materials:

  • Comode (únic punt de comanada)
  • Econòmic (aprofitament de Càrregues)
  • Àgil (servei diari de lliurament de materials en obra)

I per a qualsevol transport o muntatge especial que necessiti, pot contractar el servei de camió grua. Una manera més còmoda i ràpida de realitzar els treballs més pesats.

A l’exposició permanent de paviments interiors i exteriors, revestiments i banys podrà escollir els models i els accessoris que millor s’adapten a la decoració de la seva llar.

Comprovi i verifiqui l’excel·lent relació qualitat–preu que li oferim. Visiti la nostra exposició i li http://essaywritingservicehelp.co.uk/ confeccionarem un acurat pressupost a mida.

Transports i serveis grua:

Disposem de camions grua i plataformes per fer mes fàcil tant les feines pròpies de la construcció (tirar formigó amb cubilot, col·locació de bigues als forjats, pujar materials a les diferents plantes, etc.), com pel muntatge de naus ramaders e industries d’una manera ràpida i senzilla, cada camió disposa d’una grua de diferents característiques.

Comptem amb un equip de professionals especialitzats en la realització d’aquestes tasques, amb una experiència consolidada en el sector.

PREFABRICATS DE PONENT S.L

Es una empresa fundada l’any 1.998 que està dedicada de manera exclusiva a la fabricació d’Elements Prefabricats de Formigó majoritàriament per naus industrials, naus ramaderes i agrícoles, murs de contenció de terres, i altres productes.

Disposem a les nostres instal·lacions de motlles fixos per a totes les nostres peces estandarditzades però podem fabricar també sota comanda qualsevol tipus de peça que el client ens demani; incloent l’assessorament dels nostres tècnics a l’hora de dissenyar l’element.

Per tot això comptem en fabrica d’una plantilla totalment qualificada i unes instal·lacions adequades als diferents processos. Aquestes instal·lacions ocupen 3.270m2 repartits en diversos edificis: motlles lleugers, motlles pesats, central de formigonat, magatzem de matèries primeres, taller de ferralla, etc …

Així mateix tenim en plantilla equips de muntatge experimentats per als treballs d’acoblament en obra de les diferents peces que conformaran l’edifici que s’està construint .Podem confeccionar les armadures de pilars i jàsseres en el nostre propi taller de ferralla la qual cosa ens fa autònoms i independents.

Pel que fa a la qualitat dels nostres productes hem de referir a l’autocontrol que duem a terme tant de les matèries primeres que els componen com dels mateixos un cop fabricats i abans de la seva sortida a obra. Partim de les matèries primeres (àrids, ciment, ferralla, etc.) Amb els corresponents segells i garanties de qualitat.

Prefabricats de Ponent, S.L. està adaptat a l’actual marc legal obtenint el marcatge CE per a tots els elements:

– Elements ESTRUCTURALS LINEALS.

– Elements de MURS.

– ESCALES.

– Elements de MURS de CONTENCIÓ.

Controlem la qualitat i resistència dels formigons que produïm mitjançant un sistema d’autocontrol que es realitza al nostre laboratori intern.

Així mateix s’efectuen inspeccions diàries de qualitat sobre les peces acabades (acabat superficial, toleràncies en mesures, etc.) Igual que un control exhaustiu en la traçabilitat dels materials i elements que conformen les peces prefabricades

(Assessorament ,producció i muntatge)

_DSC4113
????????????????????????????????????